Calle Ignasi Iglesias, 113.
 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

 Tel. 93 370 87 56
 info@retolsalarcon.com

 
 

 


Política de privacitat i tractament de dades

Informació a l'usuari 
El responsable del tractament de les teves dades personals és NEÓN ALARCÓN S.L.. NIF B-60271343. Adreça postal: C/ Ignasi Iglesias, 113. 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).
Acceptant la Política de privacitat de RÈTOLS ALARCÓN dones el teu consentiment a NEÓN ALARCÓN S.L. per a enviar-te informació sobre les novetats comercials de RÈTOLS ALARCÓN i/o noves promocions dels seus productes i serveis.
Autoritzes expressament a NEÓN ALARCÓN S.L. a la transferència de les dades a servidors de l’empresa Piensasolutions. Aquesta transferència és necessària per dur a terme la gestió o subscripció de qualsevol dels serveis oferts per RÈTOLS ALARCÓN.
Disposes del dret a oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades. Per a exercir-lo, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres a C. Ignasi Iglesias, 113 – 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), o per correu electrònic. Correu electrònic: info@retolsalarcon.com
Per a qualsevol consulta o suggeriment, pots adreçar-te a info@retolsalarcon.com o al telèfon (+34) 933 70 87 56
NEÓN ALARCÓN S.L., des d’ara RESPONSABLE, és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades pel que se li facilita la següent informació del tractament:
Finalitat del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari.

Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

– Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

– Realitzar estudis estadístics.

– Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l’usuari:

– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. – Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.

– Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

NEÓN ALARCÓN S.L. Adreça postal: C/Ignasi Iglesias, 113 – 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) Correu Electrònic: info@retolsalarcon.com

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El responsable informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis
Sense perjudici del que es preveu en tot allò que s’indica en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament RÈTOLS ALARCÓN al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’hi indiquin i a la seva incorporació a la base de dades.
NEÓN ALARCÓN S.L. incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer degudament legalitzat davant l’Agència de Protecció de Dades i establirà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la legislació addicional aplicable.
En transmetre informacions a través d’aquest lloc web:
L’usuari declara el seu consentiment en el processament de les dades relatives a la seva persona, com el seu nom i funció, la seva adreça, número de telèfon, detalls per posar-s’hi en contacte i altres dades personals (“dades personals”), d’acord amb les condicions que li han estat comunicades en el paràgraf titulat “Dades personals” (o semblant) del formulari de registre/entrada de dades per a aquest lloc web.
L’usuari accepta que el processament de les seves dades personals és necessari per personalitzar el seu accés a aquest lloc web o per autoritzar usuaris registrats o subscriptors pagadors a accedir a aquest lloc web o a parts d’aquest, així com per vigilar aquest accés, i consent en l’esmentat processament.
Sota determinades condicions, NEÓN ALARCÓN S.L. pot sol·licitar dades personals addicionals en forma de fotocòpies de documents d’identitat o targetes de crèdit, per tal de verificar-ne la identitat o prevenir la fraudulència. Sempre que les dades esmentades siguin transmeses a NEÓN ALARCÓN S.L. amb relació a aquest lloc web, aquestes s’entendran igualment com a “dades personals”.
Les dades personals no seran donades a conèixer per NEÓN ALARCÓN S.L. a subjectes jurídics i persones que no siguin empreses associades a aquesta sense la seva autorització, a excepció dels casos indicats a continuació.
Dades comercials: A l’efecte del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, i de conformitat amb les lleis esmentades, NEÓN ALARCÓN S.L. informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades aportades per l’usuari i, per tant, obtingudes al web i formularis per NEÓN ALARCÓN S.L., del qual és responsable, amb les finalitats d’informació i prestació dels serveis oferts al web, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries de productes comercialitzats per NEÓN ALARCÓN S.L. a través de qualsevol mitjà, incloent-hi l’enviament de correus electrònics i de missatges mitjançant qualsevol sistema –incloent-hi SMS, UMTS, etc.–, que puguin servir per fer ofertes, enviar informació comercial, d’esdeveniments, etc. Les seves dades i, si escau, opinions, suggeriments, etc. podran ser utilitzats per a estudis comercials i/o de mercat, ampliar i millorar la nostra col•lecció, tot adequant les nostres ofertes a les seves preferències i/o necessitats, a partir de l’estudi i segmentació de la informació personal i comercial que figuri als nostres fitxers com a conseqüència del seu accés al portal, així com per permetre una navegació personalitzada.
L’usuari accepta expressament el tractament i la inclusió de les dades recollides durant la navegació al web, o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com les derivades de la relació comercial, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l’apartat anterior. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc del portal en què se sol•licitin les dades esmentades, l’usuari serà informat, mitjançant un hiperenllaç o bé la inclusió dels esments oportuns al mateix formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les dades per al lliurament dels productes. S’adverteix des d’ara que, en la realització de comandes –cas en el qual NEÓN ALARCÓN informa des d’aquest moment l’usuari que es considerarà de caràcter obligatori la seva inclusió per a la formalització de la prestació dels serveis–, caldrà proporcionar les dades relatives a la identitat (nom, dos cognoms, DNI), domicili, telèfon, adreça electrònica i, en cas que sigui necessari, el número de targeta de crèdit, data de caducitat i CVV, per efectuar el pagament, ja que aquestes dades són necessàries per a la formalització i prestació dels diferents serveis oferts al portal.
L’usuari podrà exercir, respecte a les dades recollides, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i especialment els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, sempre que sigui legalment pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans esmentats. Els drets referits en el paràgraf precedent es podran exercir mitjançant sol•licitud escrita i signada, enviada per correu postal a l’adreça següent: NEÓN ALARCÓN S.L., C/ Ignasi Iglesias, 113 – 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), o bé a través de la mateixa pàgina web.
NEÓN ALARCÓN S.L. es compromet, en la utilització de les dades incloses en els fitxers referits més amunt, a respectar-ne la confidencialitat i a fer-les servir d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a complir la seva obligació de guardar-les i a prendre totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Les dades incloses en els fitxers anteriors no seran objecte de cessió a tercers.
Veracitat de les dades: La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes és exclusiva, per la qual cosa, en el cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, NEÓN ALARCÓN S.L. es reserva el dret a prohibir-li l’accés al web, sense perjudici de les accions legals que estimi oportunes en defensa dels seus interessos. NEÓN ALARCÓN S.L. tampoc no té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre ells mateixos o sobre altres usuaris. L’usuari és responsable d’informar NEÓN ALARCÓN de qualsevol variació que es produeixi en les dades que hagi proporcionat anteriorment i garanteix i és responsable exclusiu de la seva veracitat.
Confidencialitat
NEÓN ALARCÓN S.L. es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia.
Observacions de l’usuari i dels col·laboradors
El col·laborador garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a NEÓN ALARCÓN S.L. a través del web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts o les observacions de caràcter no personal que l’usuari faciliti a NEÓN ALARCÓN S.L., es consideraran no confidencials, i NEÓN ALARCÓN S.L. es reservarà el dret a usar-les de la manera que consideri més adequada.

Mesures de seguretat
De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l’GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

 
 © Neón Alarcón, SL. Todos los derechos reservados.
Política de privacitat